Forretningsbetingelser – Forudsætning for at udføre gulvarbejdet korrekt

forretningsbetingelser der er gældende for gulvafslibning og afhøvling af træ og trægulve.Forretningsbetingelser er ting som skal være opfyldt for at vi kan udføre gulvarbejdet på den rette måde og til mindst muligt gene for dig som kunde.

Forretningsbetingelser ved gulvafslibning

For at kunne udføre et gulvarbejde korrekt med gulvafslibning, gulvafhøvling og gulvbehandling, er der en række betingelser som må være opfyldt. Disse er nedskrevet i vore forretningsbetingelser herunder:

 • Gulvet skal være ryddet for møbler, tæpper, belægninger og andet så det umiddelbart kan afslibes uden at gulvmanden skal flytte ting.
 • Selvom en moderne gulvafslibning kun støver ganske lidt kan man med fordel afdække nips og andre ting som måtte være i rummet samt ting der hænger på væggen. Især elektronik som TV, stereoanlæg og andet skal dækkes af med et lagen eller plastic. Afdækning kan også med fordel foretages til tilstødende lokaler hvor der ikke er en dør som kan lukkes. Selvom gulvafslibningen støver ganske slidt vil der komme en smule luftbåren støv som enkelt og let kan fjernes med ens tørklud eller støvkost. Vi støvsuger altid alle vandrette flader når gulvet er endeligt afslebet.
 • Der tages forbehold for løse gulvbrædder, parketstavslip og andet som skyldes at gulvet oprindeligt er lagt forkert, eller har fået andre skavanker eller skader.
 • Tynde gulve og gulve der tidligere er afslebet ujævnt tages der forbehold for gennemslibning.
 • I boligen skal der være adgang til strøm. Gerne min. 13 Amp og i nødstilfælde 10 Amp med minimum 2 faser. Det kræves at el installationen er udført autoriseret. I modsat fald kan vi ikke tage ansvaret for el installationerne. Ledninger og antennekabler må ikke være i forbindelse med gulvet som skal afslibes.
 • Affald som høvlspåner og slibestøv fjernes såfremt gulvmanden umiddelbart kan komme af med det i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Affaldet kan medtages til forbrændingsanlæg mod tillæg.
 • Der kan forekomme mindre støvpartikler i gulvoverfladen og der kan være optræk af snavs imellem gulvbrædder ved lakering.
 • Gulvvarme skal være slukket.
 • Der må påregnes støv-, lugt- og støjgeneri et vist omfang.
 • Der kan forekomme småridser på fodpaneler, sokler og vægge.
 • Synlige søm skal dykkes og lister i forbindelse med gulvet fjernet.
 • Vi støvsuger alle vandrette flader. Rengøring efter udført gulvarbejde påhviler kunden.
 • Der skal være stuetemperatur, min. 18° C i rummet hvor gulvarbejdet skal foretages.

For gulvafslibning  video